Egzaminy

Kategoria B- PRAWO JAZDY OD 18-stu LAT!
(Szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku)
Do utworzenia numeru PKK potrzebne są:
wniosek o wydanie prawa jazdy
badanie lekarskie
zgoda rodzica/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich
fotografia 3,5 x 4,5 cm z odsłoniętym lewym uchem
kserokopia prawa jazdy (jeżeli osoba posiada dany dokument)
dokument tożsamości (legitymacja, dowód osobisty, paszport)
Kiedy już masz nadany numer PKK, spełniasz najważniejszy warunek do
rozpoczęcia wymarzonego kursu na prawo jazdy